دور خواهم شد از معبر خاکعادت،دستان ما را هوشمندتر و هوش ما را بي دست و پاتر مي سازد. 
پ ن :


 اینروزها کمی عادت شعر را کنار  گذاشته ام


  باران می بارد

دستی در سکوت سینه ام  دانه می کارد

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲ساعت 23:49  توسط حسین صولتی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

افــتــابــگــردان

یــا

بــنـفــشـه افــریــقــایـِی

چــه فــرقی مــی کــنــد

فــقــط کــمــی ســرت را بــچــرخــان" حسین صولتی "

پیوندهای روزانه
مجید اسدزاده
کتاب ساز
photo
دانلود برترين هاي موسيقي ايراني
پی سی دانلود
سایت اپلود فارسی
موسيقي اصيل ايراني
سه ماهی
پیراهنی از دریا
شعروفون
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۹۲
پیوندها
لــیــــــــــــــــــــــــــلــا رضــایــی
احـــــــســــــان افـــــــــشـــــاری
ســــــــــــــــــــــــیـــنــــاپــــــس
رضـــــــــــــــــــا افــــــشــــاری
عــــــاطـــفــه صـــــرفـــــه جــو
عـــــاطـــفــه صـــــرفـــــه جــــو
خــــیـــــــــرالــــه فــــرخـــــــــی
رهـــــــــــــا رفــــــــــــــــاهـــــی
مــــــــــیــــــــــــــــنـو نـــــــــصرت
رضــــــاکــــــــــــاظـــــــــــمـــــی
عــــلــــــی فـــــــــتحــی مـقـدم
نـــــاهــــــید عــــــــــــرجــــــــــونی
حـــــبـیــــــــب شــــــــوکــتـی نـــیا
اســـــــــــــــپــــــــــــرســــــــــــو
حـــــســـین مــــــــیــــــــدری
بــــــــــــــــاران ارا
حـــــــــــسیـــــن صــــــــولـــــتی
اعـــــظـــــــم داوریـــــــــــان
مــــریــــم اســـحــــــاقـــی
شــــــرویــــــــــــن ســـــــبطی
مــــــــــصطــــــفا فـــــــخــــــــــرایی
عــــــــــــــبدالحـــــسـین فـــــخرایی
رضـــــــــوان ابــــــــوتـــــــــرابی
مـــــحمــــــــد عــــــلی حـســــــنلو
جـــــــناب عـــــــــــه تـــــــــــا
لــــــــــادن جــــــــــــــمالــــــــــی
ســــــــمیــــــــه اخـــــــــلـــــاقی
وبـــلــــاگ هـــــای ادبـــــی
فــــــــــــــــــریـــــــــــــــد
خــــســـــرو بــــــنایــــــــــــی
ژالـــــــــــــــــــــه
اعـــــــــــظم کــــــــــمالی
رزا جـــــــــمالی
بــــــــــــارانـــــــــــــــي
صــــــــــــدف
زمـــــــــان ســـــــــنـــــگی
مــــــــــانـــــــدانــــــــــا
ســـــــــیــــــــــدی
خــــــــــــاطـــــــــــــــر
مــــــــهرنـــــــــــاز
شــــــــــیوا فــــــرازمــــند
نــــــــــــادر
پــــــــــرویــــــــز شـــــترنگ
کـــــــــــــــــروب رضـــــــــایی
ژامــــــــــــــــــــک
چـــــــــــوپـــــــــــان
فــــــــــرشــــــــــــاد
نــستــــرن وثـــــــوقـــــی
آ ز ا د ه
الــــــــــــهام بــــــــــانـــــــــــو
غـــــــــــزال مــــــــــرادی
پــــــــــــرســـــــــــتو
تـــــــــــــلخـــــــــــون
شــــــــــــهر زاد
رحـــــــــــمــــــــــــانی(شاهد)
مـــــــــــاهـــــــــــان
مــــــــــــــــارال
احـــــــــسان مرداســــــــی
چـــــــــاي تــــــلـــخ
فــــــــــريـــــــبا
میــــــنــــا ســـــــرشــت
فـــرنــــــوش رضــــــــــایی
هـــــــــدیـــــــــه
ســـيده لــــطـــافــــت ســــيدي
مـــــــــــقـــــــــد اد
پــــــــــازل
نـیـم تــــنه
شُـــمــال از شُـمـالِ غـربی
ســــــومـــــــــــا
تـــــــــداعــــــــی
غــــــــــزل امـــــــــین
عــــــــلف هـــــــــــرز
شـــــــــــهـــر شــــب
تنـــــــــــهــــا....
عکس انـــلـــایــن
اعـــــــــتراض.چــرا احــتراز
بـــــــــــانـــــــــــوی مـــــــــرداد
کـــــــــــاتـــــــــریــــــــــن
تـــــــرنـــــــــــــج
یـــــــــک زن عـــــــــادی
صــــــــورت زخــــــــمی
الـــــــهام پــــــــاوه نـــــــژاد
ایـــــــدا ســـــــــــــــام
اشـــــــــــنای غــــــــــریـب
ســــــید عـــلی رضـایــــی
شــــــــجــــــــــاع انــــــــــوري
نـــبـــــــــی الــــــــله بـــاســــتان
مینو
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM